Qibalance

 

 

T.C.M. Shiatsu

 

 

Sheng Zhen Qigong

 

 

Soulfullnes

 

 

Celzouten

 

 

Voeding

 

 

Cursus/Workshops

 

 

Agenda

 

 

Mantra Zingen

 

 

Contact

 

 

Links

Praktijk Qibalance
T.C.M. Shiatsu - Praktijk Qibalance
Soulfullnes - Praktijk Qibalance
Celzouten - Praktijk Qibalance
Voeding - Praktijk Qibalance
Cursus/Workshops - Praktijk Qibalance
Agenda - Praktijk Qibalance
Mantra Zingen - Praktijk Qibalance
Contact - Praktijk Qibalance
Links - Praktijk Qibalance
Sheng Zhen Qigong - Praktijk Qibalance

 

GESCHIEDENIS SHIATSU

 

SHIATSU is een Japanse behandelmethode, die is ontstaan uit verschillende Oosterse geneeswijzen waaronder de Chinese acupunctuur, kruidenkennis en massage. Vergelijkbare technieken werden al eeuwenlang in China en Japan toegepast. Overal waar de theorie van Ki of Qi oftewel vitale lichaamsenergie zich vestigde, kwam deze vorm van massage tot bloei. Tibet, Filippijnen, Indonesië, Thailand en India kennen een massagevorm waarbij drukpunten worden gebruikt.

 

Als therapie werd SHIATSU in deze eeuw ontwikkeld door Toru Namikoshi en Shizuto Masunaga. Masunaga heeft in zijn werk de traditionele Oosterse geneeskunde (TCG), shiatsu, psychologie en fysiologie bijeengevoegd. Daardoor is SHIATSU toegankelijker geworden voor het westen en heeft het meer bekendheid gekregen. De Oosterse geneeskunde is gebaseerd op de filosofie van YIN en YANG en de vijf elementen.


 

YIN EN YANG

 

De YIN en YANG theorie is gebaseerd op het principe van twee elkaar aanvullende polen de YIN en YANG. YIN en YANG wordt gebruikt om aan te geven hoe de dingen in relatie tot elkaar en het universum staan. Ze worden gebruikt om te verklaren hoe het proces van natuurlijke verandering in elkaar zit. Aan alles zitten twee kanten de Yin kant en de YANG kant. Zo wordt b.v. tijd verdeeld in dag (YANG) en nacht (YIN), seizoenen in passieve perioden (YIN) herfst en winter, actieve perioden (YANG) in lente en zomer.

 

YIN en YANG is ook van toepassing op de menselijke processen. Onze jeugd (YANG), de ouderdom (YIN). De ademhaling, het inademen is de YANG fase en het uitademen de YIN fase. Het hele lichaam is verdeeld tussen YIN en YANG en juist de noodzakelijke interactie en zelfs de concurrentie tussen de twee krachten houdt het lichaam gezond en fit, streeft naar balans. Teveel van het een betekend onevenwichtigheid en ziekte. In het traditionele Chinese denken wordt elk lichaamsdeel gekoppeld aan YIN of YANG.

 

 

DE VIJF ELEMENTEN OF DE VIJF FASEN

 

 

Wat concreter gezegd kunnen de vijf fasen worden gebruikt om de jaarlijkse cyclus van biologische groei en ontwikkeling te beschrijven

 

Het toepassen van de vijf fasen in de wisseling van de jaargetijden is slechts een voorbeeld van hoe met de theorie wordt omgegaan. Ze worden gebruikt om veel meer waarnemingen in te delen, van kleuren, geluiden, geuren, smaken tot gevoelens, dieren, planeten en uiteindelijk alles in het universum. Er werden verbanden gelegd tussen de fasen en verschillende organen en lichaamsdelen en YIN en YANG. Hieruit ontstond de relatie tussen de fasen, YIN en YANG en de Oosterse geneeskunde.
 

 

T.C.M. SHIATSU

 

SHIATSU is een holistische geneeswijze, waarin lichaam, geest en emoties als een geheel wordt gezien.

 

SHIATSU is een vorm van therapie (massage) op de acupunctuur punten (drukpunten). Het heeft als doel de vitale lichaamsenergie (Qi) in balans te brengen. De Qi stroomt in ons lichaam door energiebanen (meridianen). Het lichaam ontwikkelt ziek zijn na een langdurige
disbalans van de vitale lichaamsenergie. Als de energie geblokkeerd is krijgt men pijn, pijn kun je opheffen door de blokkades op te heffen zodat de Qi weer gaat stromen. Tijdens subtiele druk op de meridianen-/drukpunten d.m.v. vingers, duimen, handen, ellebogen en knieën of voeten krijg je een betere doorstroming van energie, bloed en lymfecirculatie en wordt het zenuw- en spierstelsel gestimuleerd. Tijdens de behandeling komen afvalstoffen vrij, door veel water te drinken kunnen deze snel worden afgevoerd.


SHIATSU IS ONDERMEER GESCHIKT VOOR

 

Klachten als:

 

 

SHIATSU kan ook preventief (ter voorkoming van ziekte) en ter ontspanning worden gegeven.
 

SHIATSU werkt diep, herstelt een goede conditie. Mensen met of zonder klachten kunnen worden behandeld.
 

 

SHIATSU BEHANDELING

 

Na het intakegesprek, en het bekijken van de tong, wat in de oosterse geneeskunde gebuikt wordt als middel om de diagnose te stellen, zal ik behandelen.

 

 

Het kan zijn dat de klachten na de behandeling iets verergeren, door het genezingsproces wat in het lichaam in gang wordt gezet, na 48 uur zullen de klachten afnemen.

 

SHIATSU werkt tot 4 dagen na de behandeling door.

 

Het is van belang dat er in deze periode:
 

 

Bij chronische klachten kunnen oefeningen, een voedingsadvies en het gebruiken van de juiste celzouten (celzouttherapie) een T.C.M. shiatsubehandeling ondersteunen, waardoor klachten sneller zullen verminderen en/of verdwijnen.

 

KOSTEN BEHANDELINGEN

 

Intake gesprek en behandeling: (1½ uur) € 75,- per 1 oktober € 82,50

SHIATSU behandelingen: (45-60 min.) € 60,- per 1 oktober € 67,50

 

SHIATSU behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door verzekeraars. Ga voor een actueel en compleet overzicht naar de website van de NVST welke zorgverzekeraars dat zijn.

 

Raadpleeg je polis voor de juiste voorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar voor de precieze vergoeding.

 

 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kun je contact met mij opnemen.

 

Disclaimer

De tips, adviezen, behandelmethoden, cursussen, workshops en rituelen die gegeven worden door Alida Lammes Qibalance praktijk voor natuurgeneeskunde zijn zo goed mogelijk samengesteld en in de praktijk getest. Gebaseerd op de kennis en inzichten uit de westerse, oosterse en orthomoleculaire geneeskunde. Alida Lammes is therapeut, geen arts. Bij gezondheidsklachten zijn deze tips, adviezen, behandelmethoden, cursussen, workshops, rituelen geen vervanging voor een bezoek aan een arts of andere vorm van medische zorg. Nog Alida, noch het naam gerelateerde bedrijf zijn daarom verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die uit het aanwenden van de tips, adviezen, behandelmethoden, cursussen, workshops en rituelen voort komen.

 

 

 

© Qibalance │Webdesign: Wishfulthinking

QibalanceT.C.M. ShiatsuSheng Zhen QigongSoulfullnesCelzoutenVoeding

Cursus/WorkshopsAgendaMantra ZingenContact Links

 

 

 

 

 

Bezoekers sinds: 15-11-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qibalance

Molestrjitte 17

9041 AE Berlikum

 

tel. 06 -10864590

info@qibalance.nl

www.qibalance.nl